Wilson Trophy Results  2017/2018
(RO = Rained Out)

28 October 2017 25 November 2017  
Pukekura 12 Oakura 4 Hawera   Pukekura  
Rotokare 4 Inglewood 12 South Combined   Inglewood  
Huatoki Won by def South Combined 0 Oakura   Matapu  
Matapu 5 Hawera 11 Huatoki   Rotokare  
               
4 November 2017     2 December 2017  
Pukekura 14  Rotokare 2        
Huatoki 0 Inglewood 16        
South Combined 2 Matapu 14        
Hawera 13 Oakura 3        
               
11 November 2017     9 December 2017  
Inglewood 13 Matapu 3        
Pukekura 11 Huatoki 5        
Oakura 9 South Combined 7        
Rotokare 4 Hawera 12        
               
18 November 2017     16 December 2017  
Matapu 7 Pukekura 9        
Inglewood 11 Hawera 5        
Rotokare 13 South Combined 3        
Huatoki 6 Oakura 10        
         
2018